Prestasi perniagaan

Nisbah Perniagaan Utama

Pendapatan operasi syarikat dari 2016 hingga 2020

sdv